Leuk dat je interesse hebt in samenwerking met School of Music. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We vragen in dit formulier om een profielfoto en foto’s van je locatie (indien van toepassing). >Houdt deze pagina geopend tijdens het invullen, anders worden de ingevulde gegevens gewist.
Nice that you are interested in collaborating with School of Music. Please fill in the form below and we will contact you as soon as possible. In this form we ask for a profile picture and pictures of your location. >Please keep this page open while filling out the form, otherwise the filled in data will be erased.

Let op: een ruimte die als lesruimte wordt gebruikt dient representatief te zijn. Een kamer die dienst doet als slaapkamer is bijvoorbeeld niet geschikt.

Wil je solliciteren voor één van onze eigen locaties, dan geldt hiervoor een maximale reisafstand van 30 minuten.

Ervaring met lesgeven is vereist om met ons samen te werken.

Opleiding en instelling

Vermeld de naam van de opleiding en van de instelling waar je deze gevolgd hebt.

Soort opleiding *

Vermeld de opleidingssoort

Diploma *

Heb je een diploma behaald?

1
1

Je hebt een muzikale opleiding nodig om met ons te kunnen samenwerken.

Gebruik een close up foto waar je goed herkenbaar op staat

1

Wat is het adres van je leslocatie?

Upload hier een paar foto's die een goed beeld geven van de lesplek.

1
1
1

Wat is het adres van je leslocatie?

Upload hier een paar foto's die een goed beeld geven van de lesplek.

1
1

Welke cursus(sen) wil je aanbieden voor zowel beginners als gevorderden?

Zijn er andere cursus(sen) die je voor beginners kunt aanbieden? (optioneel)

Op welke dag(en) ben je momenteel beschikbaar?

Heb je nog geen Kamer van Koophandel nummer, dan kan je dit veld leeg laten.

The space in which lessons are taught needs to be representative. A room that also serves as a bedroom is excluded, for example.

As an English speaking teacher, you need your own location to collaborate with us.

You need a musical education and experience in teaching to work with us.

Course & institution Education level *

Specify the type of education here.

Completed *

Have you obtained a diploma?

1
1

You need a musical education and experience in teaching to work with us.

Please upload a close up profile photo

1

What is the address of your lesson location?

Please provide some photos that give a good look of the lesson space.

1
1
1

What is the address of your lesson location?

Please provide some photos that give a good look of the lesson space.

1
1

Which course(s) do you want to offer for both beginners and advanced students?

Are there any other course(s) that you could offer for beginners only? (optional)

On which day(s) are you available?

Chamber of Commerce number. If you don't have any yet, you can leave this blank.