Leuk dat je interesse hebt in samenwerking met School of Music. Door dit formulier in te vullen kan je direct zien of je in aanmerking komt voor samenwerking en wat de mogelijkheden zijn. Na ontvangst van je gegevens nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Nice that you are interested in collaborating with School of Music. By filling in this form you can see immediately whether you are eligible for collaboration and what the possibilities are. After receiving your details we will contact you as soon as possible.

Let op: een ruimte die als lesruimte wordt gebruikt dient representatief te zijn. Een kamer die dienst doet als slaapkamer is bijvoorbeeld niet geschikt.

Wil je solliciteren voor één van onze eigen locaties, dan geldt hiervoor een maximale reisafstand van 30 minuten.

Ervaring met lesgeven zijn vereisten om met ons samen te werken.

Opleiding en instelling

Vermeld de naam van de opleiding en van de instelling waar je deze gevolgd hebt.

Soort opleiding *

Vermeld de opleidingssoort

Diploma *

Heb je een diploma behaald?

1
1

Je hebt een muzikale opleiding nodig om met ons te kunnen samenwerken.

Upload hier een foto van jezelf die gebruikt kan worden als profielfoto.

1

Wat is het adres van je leslocatie?

Upload hier één of meerdere foto's die een goede indruk geven van de betreffende ruimte. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website.

1
1
1

Wat is het adres van je leslocatie?

Upload hier één of meerdere foto's die een goede indruk geven van de betreffende ruimte. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website.

1
1

Welke cursus(sen) wil je aanbieden voor zowel beginners als gevorderden?

Zijn er andere cursus(sen) die je voor beginners kunt aanbieden? (optioneel)

Op welke dag(en) ben je momenteel beschikbaar?

Heb je nog geen Kamer van Koophandel nummer, dan kan je dit veld leeg laten.

The space in which lessons are taught needs to be representative. A room that also serves as a bedroom is excluded, for example.

As an English speaking teacher, you need your own location to collaborate with us.

You need a musical education and experience in teaching to work with us.

Course & institution Education level *

Specify the type of education here.

Completed *

Have you obtained a diploma?

1
1

You need a musical education and experience in teaching to work with us.

Please provide a photo of yourself which can be used as a profile photo.

1

What is the address of your lesson location?

1
1
1

What is the address of your lesson location?

1
1

Which course(s) do you want to offer for both beginners and advanced students?

Are there any other course(s) that you could offer for beginners only? (optional)

On which day(s) are you available?

Chamber of Commerce number. If you don't have any yet, you can leave this blank.